Vereniging

De bewonersvereniging is in oprichting. De plannen zullen gepresenteerd worden aan alle buurtbewoners in de oprichtingsvergadering op een nog nader te bepalen tijdstip en locatie.