Inrichting openbare ruimte Flair 10 (Thomas Mannsingel)

De komende maanden wordt de openbare ruimte rondom project Flair10 aan de Thomas Mannsingel definitief ingericht. In verband met deze werkzaamheden zal er hinder zijn voor het verkeer aan de Thomas Mannsingel. In de bij dit bericht bijgevoegde brief kunt u alle informatie met betrekking tot deze werkzaamheden en de planning ervan terug vinden. Voor …

Algemene Leden Vergadering 2024

Beste Buurtbewoners,

Zoals jullie wellicht weten is er het afgelopen jaar door een klein groepje gewerkt aan het oprichten van een bewonersvereniging voor Vroondaal Zuid.

Er zijn diverse zaken in de buurt al door de vereniging opgepakt. Het meest zichtbaar was de succesvol verlopen Sinterklaas viering in 2023 maar ook hebben we meegedacht over de verkeersveiligheid rondom de school en is er regelmatig overleg geweest met stadsdeel Loosduinen en GEM Vroondaal.

Inmiddels is het zover dat we de eerste Algemene Vergadering ingepland hebben. 

Via deze weg willen we jullie allen graag uitnodigen voor deze eerste Algemene Vergadering woensdag 27 maart om 19:30 bij Chalet Ockenburgh waarin we de vereniging aan jullie willen voorstellen en onze plannen voor 2024 willen aankondiggen.

We hopen vele van jullie te zien volgende week woensdag,

De Agenda voor de Algemene Leden Vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening                                                                                    
 2. Algemene introductie                                                               
 3. Verhouding vereniging en wijkberaad                                      
 4. Vaststelling HHR                                                                      
 5. Benoeming Bestuur (vacature: communicatie)
 6. Vaststellen begroting incl. contributie                                      
 7. Benoeming commissies:
  • a. Kascommissie                                                                    
  • b. Commissie Woonomgeving en Veiligheid                        
  • c. Commissie Cultuur en Evenementen                             
 8. Rondvraag 
 9. Sluiting

Wijkberaad Vroondaal

Eind 2023 is het Wijkberaad Vroondaal opgericht. Het gezamenlijke belang van de bewoners, ondernemers en sportverenigingen in de wijk Vroondaal worden via het Wijkberaad vertegenwoordigd. Het Wijkberaad Vroondaal is de officiële gesprekspartner voor de gemeente Den Haag. Het Wijkberaad heeft via de Commissie Loosduinen een adviserende stem bij de voorbereiding van nieuw beleid. Denk hierbij …

Sinterklaasintocht Vroondaal Zuid

De Sint en zijn Pieten zijn bijna weer in het land
Ook dit jaar is dit nieuws in Vroondaal geland
Op 26 november komt hij vanaf 15uur bij ons op bezoek
Samen met Piet brengt hij snoep en koek.

Schrijf je in via Bewonersvereniging Vroondaal Zuid!
Dan weet de Sint waar hij langs moet met z’n schuit.
Ook Scouting Groep De Rimboejagers helpt de Sint
Zodat hij alle kinderen in de buurt vindt
Schrijf je snel in (voor 5/11) en betaal een duit
Voor de organisatie door Vroondaal Zuid.

Inschrijf formulier

Verslag oprichtingsvergadering

Op 20 april is er bij HDS een oprichtingsvergadering geweest waarbij een aantal aanwezige buurbewoners zijn geïnformeerd over de oprichting van onze buurtvereniging Vroondaal Zuid. Tijdens die avond heeft het oprichtingsbestuur tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de oprichting en functie van de buurtvereniging. Verder zijn er ook verschillende …