Verslag oprichtingsvergadering

Op 20 april is er bij HDS een oprichtingsvergadering geweest waarbij een aantal aanwezige buurbewoners zijn geïnformeerd over de oprichting van onze buurtvereniging Vroondaal Zuid. Tijdens die avond heeft het oprichtingsbestuur tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de oprichting en functie van de buurtvereniging. Verder zijn er ook verschillende …

Welkom op de nieuwe website!

Welkom op de website van Bewonersvereniging Vroondaal Zuid te Den Haag! Enkele bewoners uit de buurt hebben samen een werkgroep gevormd om statuten op te stellen, een oprichtingsbestuur te vormen en een eerste bijeenkomst voor te bereiden. Als bewoner van Vroondaal Zuid kunt u zich alvast registeren als aspirant lid om toegang te krijgen tot …