Inrichting openbare ruimte Flair 10 (Thomas Mannsingel)

De komende maanden wordt de openbare ruimte rondom project Flair10 aan de Thomas Mannsingel definitief ingericht. In verband met deze werkzaamheden zal er hinder zijn voor het verkeer aan de Thomas Mannsingel. In de bij dit bericht bijgevoegde brief kunt u alle informatie met betrekking tot deze werkzaamheden en de planning ervan terug vinden. Voor …

Wijkberaad Vroondaal

Eind 2023 is het Wijkberaad Vroondaal opgericht. Het gezamenlijke belang van de bewoners, ondernemers en sportverenigingen in de wijk Vroondaal worden via het Wijkberaad vertegenwoordigd. Het Wijkberaad Vroondaal is de officiële gesprekspartner voor de gemeente Den Haag. Het Wijkberaad heeft via de Commissie Loosduinen een adviserende stem bij de voorbereiding van nieuw beleid. Denk hierbij …

Welkom op de nieuwe website!

Welkom op de website van Bewonersvereniging Vroondaal Zuid te Den Haag! Enkele bewoners uit de buurt hebben samen een werkgroep gevormd om statuten op te stellen, een oprichtingsbestuur te vormen en een eerste bijeenkomst voor te bereiden. Als bewoner van Vroondaal Zuid kunt u zich alvast registeren als aspirant lid om toegang te krijgen tot …