Verslag oprichtingsvergadering

Op 20 april is er bij HDS een oprichtingsvergadering geweest waarbij een aantal aanwezige buurbewoners zijn geïnformeerd over de oprichting van onze buurtvereniging Vroondaal Zuid.

Tijdens die avond heeft het oprichtingsbestuur tekst en uitleg gegeven over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de oprichting en functie van de buurtvereniging. Verder zijn er ook verschillende andere zaken aan bod gekomen die betrekking hebben op de buurt.

Met name is er gesproken over de verkeerssituatie en veiligheid in de buurt.

Ook is er uitgebreid gesproken over de vele initiatieven die er zijn voor diverse leuke activiteiten en evenementen die al door individuele buurtbewoners worden georganiseerd en die door een buurtvereniging ondersteund en gepromoot kunnen worden.

In de bijlage bij dit bericht kunt u een kort verslag van de avond alsook de gegeven presentatie terug vinden.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan kunt u ons bereiken via info@vroondaalzuid.nl