Algemene Leden Vergadering 2024

Beste Buurtbewoners,

Zoals jullie wellicht weten is er het afgelopen jaar door een klein groepje gewerkt aan het oprichten van een bewonersvereniging voor Vroondaal Zuid.

Er zijn diverse zaken in de buurt al door de vereniging opgepakt. Het meest zichtbaar was de succesvol verlopen Sinterklaas viering in 2023 maar ook hebben we meegedacht over de verkeersveiligheid rondom de school en is er regelmatig overleg geweest met stadsdeel Loosduinen en GEM Vroondaal.

Inmiddels is het zover dat we de eerste Algemene Vergadering ingepland hebben. 

Via deze weg willen we jullie allen graag uitnodigen voor deze eerste Algemene Vergadering woensdag 27 maart om 19:30 bij Chalet Ockenburgh waarin we de vereniging aan jullie willen voorstellen en onze plannen voor 2024 willen aankondiggen.

We hopen vele van jullie te zien volgende week woensdag,

De Agenda voor de Algemene Leden Vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening                                                                                    
 2. Algemene introductie                                                               
 3. Verhouding vereniging en wijkberaad                                      
 4. Vaststelling HHR                                                                      
 5. Benoeming Bestuur (vacature: communicatie)
 6. Vaststellen begroting incl. contributie                                      
 7. Benoeming commissies:
  • a. Kascommissie                                                                    
  • b. Commissie Woonomgeving en Veiligheid                        
  • c. Commissie Cultuur en Evenementen                             
 8. Rondvraag 
 9. Sluiting

Sinterklaasintocht Vroondaal Zuid

De Sint en zijn Pieten zijn bijna weer in het land
Ook dit jaar is dit nieuws in Vroondaal geland
Op 26 november komt hij vanaf 15uur bij ons op bezoek
Samen met Piet brengt hij snoep en koek.

Schrijf je in via Bewonersvereniging Vroondaal Zuid!
Dan weet de Sint waar hij langs moet met z’n schuit.
Ook Scouting Groep De Rimboejagers helpt de Sint
Zodat hij alle kinderen in de buurt vindt
Schrijf je snel in (voor 5/11) en betaal een duit
Voor de organisatie door Vroondaal Zuid.

Inschrijf formulier